Ajax site
Oferte recomandate: Apartament 4 camere, Colentina, Mcdonalds București - Colentina, Mcdonalds Apartament 4 camere Pret total: 89.900 EUR Individuale, 1 Decembrie 1918, 1 Decembrie 1918 Petroșani - 1 Decembrie 1918, 1 Decembrie 1918 Individuale Pret unitar/mp: 1.000 EUR Apartament 4 camere, Berceni, Obregia - Brancoveanu București - Berceni, Obregia - Brancoveanu Apartament 4 camere Pret total: 95.000 EUR Apartament 3 camere, Voluntari, Matei Millo Voluntari - Voluntari, Matei Millo Apartament 3 camere Pret total: 340.000 EUR Imobile, centru, centrala Cacica - centru, centrala Imobile Pret total: 230.000 EUR Vile, Ordorranu, padure Clinceni - Ordorranu, padure Vile Pret total: 145.000 EUR Garsoniere, DRISTOR, DRISTOR București - DRISTOR, DRISTOR Garsoniere Pret total: 1.400 RON Pentru constructii mixte, Nord, Nord Dulceşti, 23August - Nord, Nord Pentru constructii mixte Pret total: 64.000 EUR Vile, Spătărei, drumul spre Turnu - Măgurele Furculești - Spătărei, drumul spre Turnu - Măgurele Vile Pret total: 40.000 EUR Apartament in blocuri, Mamaia, Summerland Constanța - Mamaia, Summerland Apartament in blocuri Pret total: 500 EUR Apartament 2 camere, Soarelui, Soarelui Timișoara - Soarelui, Soarelui Apartament 2 camere Pret total: 56.900 EUR Apartament 4 camere, Ultracentral, Ultracentral Sfântu Gheorghe - Ultracentral, Ultracentral Apartament 4 camere Pret total: 100.000 EUR Garsoniere, Militari, Piata Gorjului București - Militari, Piata Gorjului Garsoniere Pret total: 300 EUR Apartament 3 camere, Marasti, P-ța Mărăști Cluj Napoca - Marasti, P-ța Mărăști Apartament 3 camere Pret total: 115.500 EUR Vile, bata, bata Bata - bata, bata Vile Pret total: 210.000 EUR
Cautare:
Sectiunea:
Categoria:
Localizare:
Judet:
Cautare dupa Cod Oferta:
Cautare dupa Telefon:
Curs valutar:
1 EUR = 4,9262 RON
1 USD = 4,0800 RON
1 CHF = 4,4941 RON
Calculator de taxe:
Stiri:
 

Dictionar termeni imobiliari

 

ABITATIE
Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa. Este reglementat de Codul civil, art. 572

ACT
Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Exista mai multe categorii de acte:
  • Actul juridic este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, sau de a stinge intre dansii drepturi si obligatii.
  • Actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi: normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
  • Actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat.
  • Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
  • Act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar.
  • Act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.
ACT JURIDIC
Mijloc de proba din categoria inscrisurilor prevazute in art. 1171 si urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent sa autentifice un act.
Copiile, care reproduc in scris un act, pot constitui mijloc de proba in conditiile prevazute de art. 1188 Codul civil.

ACT JURIDIC CIVIL
Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma, vezi art. 948-968 Codul civil.

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA
Mijloc de proba din categoria inscrisurilor, prevazut in art. 1176 si urm. Codul civil, cuprinde pe langa continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.

ARVUNA
Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

AVANS
Suma de bani, parte din pretul unei marfi comercializate, platita cu anticipatie de beneficiar, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

BIROU DE CARTE FUNCIARA
compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

BUNURI COMUNE
Este un regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor. In conformitate cu Codul familiei, art. 30 si urm. bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de a data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

CADASTRU
Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. (art.1, L. 7/1996)

CARTE FUNCIARA
Sistem de publiciate imobiliara intemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).

CERTIFICAT DE MOSTENITOR
Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu. Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CONCESIUNE
O conventie intre stat si concesionar prin care ultimul capata dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, intreprinderi etc. apartinand statului (proprietatii publice). Potrivit art. 135, alin. 5 din Constitutia Romaniei bunurile proprietate publica ce apartin statului (bogatiile subsolului, caile de comunicatie, marea teritoriala etc.) pot fi concesionate, inchiriate sau date in administrare regiilor autonome, in conditiile legii. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite.
Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

CONTRACT
Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.
Codul civil, in cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizeaza conditiile esentiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii ce se obliga, un obiect determinat si o cauza licita.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
Este un contract prin care una din parti (vanzatorul) transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut.
Contractul de vanzare-cumparare este reglementat in cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 si urm. Codul civil. Legea precizeaza obligatiile vanzatorului si ale cumparatorului.

CONTRACTUL DE SCHIMB
Este un contract prin care partile isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).

CONTRACTUL DE LOCATIUNE
(latina LOCATIO ''locatiunea") - Un contract in baza caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar (chirias) folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.
Contractul de locatiune (inchiriere) este reglementat in cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 si urm. Codul civil. Legea prevede drepturile si obligatiile partilor contractante (ex. reparatiile urgente ce nu pot fi amanate cad in sarcina locatarului, iar in conditiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scazute din pretul locatiunii).

CONTRACT DE RENTA VIAGERA - contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

CONTRACTUL DE MANDAT
(latina MANDATUM "mandatul") - Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).
Mandatul este reglementat in cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 si urm. Codul civil; legea precizand care sunt indatoririle mandatarului si obligatiile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE
Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (sau amandoua impreuna) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga sa presteze intretinere, fie intretinutului, fie unei alte persoane, pana la data decesului acestuia sau pe o perioada de timp determinata. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae si de regula gratuit ca si donatia. Este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

CONTRACTUL DE DONATIE
Este un contract prin care o persoana numita donator transfera irevocabil dreptul sau de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numita donator, care le accepta.
Contractul de donatie este prevazut in cartea III, t. II, cap. I, art. 801 si urm. Codul civil, unde se precizeaza ca donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da ireversibil un lucru donatarului, care-l primeste

CONTRACTUL DE COMODAT
(imprumutul de folosinta) - Un contract incheiat intre comodant si comodator in baza caruia primul remite spre folosinta temporara celui din urma un lucru cu obligatia acestuia de a-l restitui imprumutatorului, care ramane proprietarul lui, in natura sa specifica. Este reglementat in cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 si urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodator.

CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii.
Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.
Antrepriza este reglementata de art. 1413, alin. 5, Codul civil si consta in ''luarea savarsirii unei lucrari drept un pret determinat, cand materialul se da de acela pentru care se executa o lucrare"

CONTRACTUL DE COMISION
Este contractul prin care o persoana (comisionar) se obliga sa savarseasca pe numele sau, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in vederea vanzarii) in schimbul unei remuneratii (comision).
Codul Comercial in cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 si urm. reglementeaza contractul de comision (drepturile si obligatiile ce revin partilor contractante - comisionar si comitent).

REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia

EVICTIUNE
Viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)

EXTRAVILAN
partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

IMOBIL
parcela de teren cu sau fara constructii

CONSTRUCTIE - o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construitã cu o utilizare distinctã pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, în indiviziune. Aceasta poate fi o clãdire întreagã sau pãrti dintr-o clãdire, cu una sau mai multe intrãri. Fiecare intrare are o adresã. Adresa este identicã cu cea a intrãrii.

CORP DE PROPRIETATE - una sau mai multe parcele alipite, aparþinând aceluiasi proprietar.

DELIMITARE CADASTRALA a unitãtii administrativ-teritoriale - lucrare distinctã la introducerea cadastrului la nivelul unitãtii administrativ-teritoriale , constând în: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea întregului traseu al hotarului unitãtii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, întocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.

INTRAVILANUL LOCALITATII
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

IPOTECA
Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta. Este reglementata in cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 si urm. Codul civil.

DREPT DE ABITATIE - drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

DREPT DE CREANTA - exprima facultatea creditorului dintrun raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.  

DREPT DE IPOTECA - drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui sar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

DREPT DE PREEMTIUNE - facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE PROPRIETATE - drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intro anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

DREPT DE SERVITUTE - drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

DREPT DE SUPERFICIE - drept real care consta in dreptul de proprietate cel are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

DREPT DE UZUFRUCT - drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

DREPT REAL - dreptul absolut, adicã opozabil tuturor, pe care titularul îl exercitã direct asupra bunului, fãrã a fi necesarã interventia altor persoane.

DREPT DE PROPRIETATE PRIVATA - drept apartinând numai persoanelor fizice care îsi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privatã, toate prerogativele dreptului de proprietate, adicã posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si în interesul satisfacerii nevoilor personale.

DREPTURI REALE IMOBILIARE - drepturi care au o existentã de sine stãtãtoare în raport cu alte drepturi reale sau de creantã.

DREPTURI REALE IMOBILIARE ACCESORII -drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie realã a unor drepturi de creantã si au o existentã juridicã subordonatã drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

DETINATORI DE TERENURI - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinãtori precari.

ENTITATI DE BAZA ale sistemului de evidentã a cadastrului general - parcela, constructia si proprietarul.

MOSTENITOR
Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune.
Codul civil nu-l defineste pe mostenitor, insa in art. 650 arata categoriile de mostenitori si anume: - mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
- mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament);
- mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

POSESOR
persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din atributele dreptului de proprietate.

PROPRIETAR
persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

PUBLICITATE IMOBILIARA
sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara

FOND FUNCIAR - totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza cãrora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al României, etc.).

GAJ - contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

INTRAVILANUL unitãtii administrativ-teritoriale - partea din unitatea administrativ-teritorialã, legal delimitatã, destinatã construirii si habitatiei.

NUMEROTARE CADASTRALA - operatiunea prin care se atribuie, dupã anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitãti administrativ-teritoriale.

NUMEROTARE TOPOGRAFICA (în cadastru) - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

PARCELA - suprafata de teren situatã într-o unitate administrativ-teritorialã pe un amplasament bine stabilit , având o singurã categorie de folosintã si apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcelã poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscalã este o portiune a parcelei având aceeasi clasificare calitativã.

PUBLICITATE IMOBILIARA - sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreunã cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliarã se realizeazã prin cartea funciarã.

PARTIDA CADASTRALA - suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar în cuprinsul unei unitãti administrativ-teritoriale (comunã, oras sau municipiu).

PLAN TOPOGRAFIC - reprezentare conventionalã, în plan, analogicã sau digitalã, a unei suprafete de teren, într-o proiectie cartograficã si într-un sistem de referintã. În România planul topografic se întocmeste în Sistemul de proiectie Stereografic 1970 si în Sistemul de referintã Marea Neagrã 1975.

PLAN CADASTRAL DE BAZA - plan tematic întocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosintã a terenurilor si constructiile permanente.

PLAN CADASTRAL DE ANSAMBLU - produs derivat obtinut prin generalizarea conþinutului planului cadastral de bazã. Se întocmeste, de regulã, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

PROPRIETAR - persoanã fizicã sau juridicã titularã în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii.

POSESOR - persoanã fizicã sau juridicã care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembrãmintele dreptului de proprietate.

POPRIRE - modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

PROMISIUNE DE CONTRACT - conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

PUBLICITATE IMOBILIARA   = sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

PUNCTUL GEODEZIC (PG) - elementul din reteaua geodezicã materializat în teren, pozitionat prin coordonate în sistemele de referintã oficiale, inventariat dupã numãr/denumire si cu fisã de descriere.

REGISTRU CADASTRAL - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeazã datele cadastrale pentru evidentierea distinctã în cadrul unitãtii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan, etc.

RETEA GEODEZICA (RG) - totalitatea punctelor determinate într-un sistem unitar de referintã, cuprinzând reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT), pentru pozitionarea în plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetricã.
Reteaua de triangulatie- trilateratie (RTT) este formatã din puncte situate pe o anumitã suprafatã , încadrate în retele geometrice compacte în care s-au efectuat determinãri astronomice si /sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza cãrora s-au calculat coordonatele punctelor în sistem unitar de referintã.

REZILIERE - termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

SECTOR CADASTRAL - diviziune tehnicã cadastralã a unitãtii administrativ-teritoriale, delimitatã de detalii liniare (cãi de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu suferã modificãri curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

SISTEMUL INFORMATIONAL AL CADASTRULUI - organizarea de baze de date grafice ssi alfanumerice de evidentã tehnicã, economicã si juridicã referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE - documentul grafic ce se întocmeste odatã cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scarã convenabilã, pe care se înscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosintã a parcelelor, constructiile, precum si vecinãtãtile acestora.

SUBROGATIE - procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintrun raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.

VICII ASCUNSE - desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul nar fi contractat sau nar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca lar fi cunoscut.

UZUFRUCT
Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune.
Uzufructul este reglementat in cartea II, t. III, cap. I, art. 517 si urm. Codul civil.

TESTAMENTUL
Act juridic prin care o persoana (testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea si este reglementat in cartea III, t. II, cap. I, art. 800 si urm. Codul civil.
Legea prevede ca, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul incetarii sale din viata, de tot sau parte din avutul sau.