Ajax site
Oferte recomandate: Case, 23 August, Sofia Otopeni - 23 August, Sofia Case Pret total: 78.900 EUR In case-vile, str. Tineretului, vis-a-vis de Politie Costinești - str. Tineretului, vis-a-vis de Politie In case-vile Pret total: 550.000 EUR Apartament 2 camere, Rosu, Padurea Dudu Chiajna - Rosu, Padurea Dudu Apartament 2 camere Pret total: 45.000 EUR Apartament 3 camere, Piata Romana, Amzei BUCURESTI, SECTOR 1 - Piata Romana, Amzei Apartament 3 camere Pret total: 115.000 EUR Vile, Brancoveanu, Brancoveanu BUCURESTI, SECTOR 4 - Brancoveanu, Brancoveanu Vile Pret total: 214.000 EUR Apartament 3 camere, Piata Romana, Lascar Catargiu BUCURESTI, SECTOR 1 - Piata Romana, Lascar Catargiu Apartament 3 camere Pret total: 80.000 EUR Garsoniera, Rahova, Rahova BUCURESTI, SECTOR 5 - Rahova, Rahova Garsoniera Pret total: 22.500 EUR Apartamente 3 camere, Copou, Liceul Negruzzi Iași - Copou, Liceul Negruzzi Apartamente 3 camere Pret total: 650 EUR Vile, Bariera Progresu, DN5 Petrom Jilava - Bariera Progresu, DN5 Petrom Vile Pret total: 790.000 EUR Apartament in blocuri, Mănăștur, Manastur Cluj-Napoca - Mănăștur, Manastur Apartament in blocuri Pret total: 93.000 EUR Apartamente 2 camere, Berceni, Drumul Gazarului Bucureşti - Berceni, Drumul Gazarului Apartamente 2 camere Pret total: 350 EUR Vile, Romanesti, Romanesti Târgu Jiu - Romanesti, Romanesti Vile Pret total: 90.000 EUR
Oferta lunii:
Bucureşti - Sala Palatului, Cismigiu
Comerciale, Sala Palatului, Cismigiu
Comerciale
Pret total: 500 EUR
Cautare:
Sectiunea:
Categoria:
Localizare:
Judet:
Cautare dupa Cod Oferta:
Cautare dupa Telefon:
Curs valutar:
1 EUR = 4,7592 RON
1 USD = 4,2607 RON
1 CHF = 4,3260 RON
Calculator de taxe:
Stiri:
 

Evidenta cadastral-juridica

Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi localitate. Ea se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora.
Unul sau mai multe imobile alipite, de pe teritoriul unei localitati apartianad aceluiasi proprietar, formeaza corpul de proprietate ce se inscrie in cartea funciara. Mai multe corpuri de proprietati, de pe teritoriul aceleiasi localitati apartinand unui proprietar, formeaza partida sa cadastrala ce se inscrie in aceeasi carte funciara. Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza teritoriala de activitate este situat bunul respectiv. Acest registru se intregeste cu un registru special de intrare, cu planul de identificare a imobilelor, cu repertoriul imobilelor, indicand numarul cadastral al parcelelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se vor pastra cererile de inscriere impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.


Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul precum si din 3 parti:
A. Partea I ,referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:
a) numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil;
b) suprafata terenului, categoria de folosinta si dupa caz constructiile;
c) amplasamentul si vecinatatile;
d) valoarea impozabila.

B. Partea a II-a referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept;
c) stramutarile proprietatii;
d) servitutiile constituite in folosul imobilului;
e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la proprietate;
f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu in partea I sau a II-a a cartii funciare cu privire la inscrierile facute;

C. Partea a III-a referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz folosinta, abitatie, servitutie in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte;
c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificare, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte.
Datele din cartea funciara pot si redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelurare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil.
Radierea inscrierii dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale se va face in temeiul actului care exprima consimtamantul titularului la stingerea lor, cu exceptia drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat in inscriere sau a drepturilor viagere care se sting prin moartea titularului lor.
Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau in cazuri anume prevazute de lege, decizia autoritatii administrative va inlocui actul.

Inscrierea unui drept se poate efectua numai:
a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;
b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul daca amandoua inscrierile se cer deodata.
Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile.
Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara cand provin din succesiune, accesiunea , vanzare silita si uzucapiune (posesia sub nume de proprietar sau un mod original de dobandirea dreptului de proprietate).Aceste drepturi se vor inscrie in prealabil daca titularul intelege sa dispuna de ele.
In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana ,prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti.
Inscrierea provizorie in cartea funciara se face in cazul dobandirii unor drepturi afectate de o conditie suspensiva dau daca hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza nu este definitiva si irevocabila.


Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila s-a constatat ca:
1. Inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil;
2. Dreptul inscris a fost gresit calificat;
3. Nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea;
4. Inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului.
Actiunea in rectificare sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila.
Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta in drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte.
Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la biroul de carte funciara al judecatoriei si va de insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa biroului de carte funciara.
In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.
Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentiunea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.
Daca mai multe cereri au fost depuse deodata in acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotareasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.


Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara.
In acest scop, va trimite cererea de inscriere a acestui act in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul in afara de cazul in care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere.
Instanta judecatoreasca va transmite in termen de 3 zile hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul.
Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.