Ajax site
Oferte recomandate: Apartament 2 camere, 1 Mai, Popisteanu București - 1 Mai, Popisteanu Apartament 2 camere Pret total: 68.000 EUR Apartament 4 camere, Scandinavia Residence, Mall La Strada Bragadiru - Scandinavia Residence, Mall La Strada Apartament 4 camere Pret total: 119.000 EUR Apartament 3 camere, Băneasa, BANEASA București - Băneasa, BANEASA Apartament 3 camere Pret total: 148.000 EUR Vile, Lebada, Lacul Lebada Pantelimon - Lebada, Lacul Lebada Vile Pret total: 219.000 EUR Intravilane, Scheia, Scheia Scheia - Scheia, Scheia Intravilane Pret unitar/mp: 27 EUR Case, Cug, Valea Adanca Iași - Cug, Valea Adanca Case Pret total: 91.000 EUR Individuale, Circumvalatiunii, Bogdanestilor Timișoara - Circumvalatiunii, Bogdanestilor Individuale Pret total: 343.800 EUR Apartament 4 camere, Bucuresti - Sector 4, Brancoveanu București - Bucuresti - Sector 4, Brancoveanu Apartament 4 camere Pret total: 96.000 EUR
Cautare:
Sectiunea:
Categoria:
Localizare:
Judet:
Cautare dupa Cod Oferta:
Cautare dupa Telefon:
Curs valutar:
1 EUR = 4,9482 RON
1 USD = 4,2041 RON
1 CHF = 4,5494 RON
Calculator de taxe:
Stiri:
 

Legislatie imobiliara

Legea locuintei nr. 114/1996 Legea 145/1999 de modificare a Legii locuintei 114/1996 HG 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legiii locuintei 114/1996 Hotararea Guvernului nr. 1097/2008 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a legii locuintei 114/1996 Ordonanta de urgenta 57/2008 privind asigurarea de locuinte pentru chiriasii evacuati Ordonanta de urgenta nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuintei 114/1996 Legea nr.85 din 22 iulie 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat Legea nr.79 din 9 mai 1997 pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vanzarea de locuinte şi spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului şi din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat Legea nr.18 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar Legea nr.169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Legea nr.54 din 2 martie 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor Legea nr.112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului Legea nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997 Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Ordonanta de urgenta nr.184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pen Legea nr. 247 din 19/07/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente Legea nr.550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regi Legea nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului si a publicitatii imobiliare Ordonanta de urgenta nr.41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 Legea nr.36 din 12 mai 1995 Legea notarilor publici şi a activitatii notariale Legea nr.188 din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecatoresti Legea nr.190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare Legea nr. 282 din 23/06/2004 Ordonanta nr.36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale Codul Fiscal al Romaniei - actualizat la 1 ianuarie 2008 Ordonanta de urgenta nr.200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal Ordonanta nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor Legea nr. 178/1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor Ordonanta nr. 58/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor Legea nr.37 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor Lege privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor. Ordonanta de urgenta nr. 174/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor Legea nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, hotarare nr. 1588/2007 HG 400/2003 Norme metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Ordin nr. 10/2008 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarile de credite Legea 138/2004 imbunatatirilor funciare Legea nr. 167/2008 pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004 Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007 Ordin nr.22 din 12 ianuarie 2007 al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor Ordonanta de urgenta nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructiiilor de constructii Acord Social Sectorial pentru Constructii 2007-2009 Norma metodologica pentru punerea in aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala. Ordinul 166/2007 de aprobare Ordonanta de urgenta nr.51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala Legea nr.15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Legea 293/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Legea 351/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 OUG nr. 215/2008, Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national Norme cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date